Jau 5 metai patirties ir pastovus tobulėjimas.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa – vienas didžiausių šalies prioritetinių projektų, kuriuo siekiama didinti daugiausiai šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų energinį efektyvumą. Nuo 2013 m., patvirtinus naująjį daugiabučių atnaujinimo modelį, įvyko didysis renovacijos proveržis. Mūsų specialistai dirbantys jau penkis metus šioje srityje gali jums padėti painioje ir sudėtingoje sistemoje. Jums tereikia susisiekti ir išdėstyti savo pageidavimą, o jau po kurio laiko džiauksitės atnaujintu, šiltu būstu. Nuo investicinio plano iki pridavimo. Mūsų prioritetas - techninė priežiūra, bei renovacijos administravimas.

 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas Lietuvoje yra privalomas beveik visiems naujai statomiems, renovuojamiems parduodamiems bei nuomojamiems pastatams. Šį vertinimą gali atlikti tik atestuoti ekspertai. Išklausę specialius mokymus bei išlaikę egzaminus, specialistai susipažįsta su naujausia informacija bei praktikoje taikoma metodologija, įgyja naudingų žinių, kurias gali panaudoti kasdienėje veikloje statant ar projektuojant pastatus. Formuojantis didesnei pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paklausai, pastatų energinis sertifikavimas vis dažniau tampa ekspertų papildoma veikla. Visiems, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, įteikiamas kvalifikacijos atestatas ir legali Aplinkos ministerijos aprobuota pastatų sertifikavimo programa NRG-sert.

 

                                                                                      Mus rekomenduoja Asociacija "Daugiabučiai"